Lejonkulan flyttar

Lejonkulan ska nu flytta till temporära lokaler.

Vi kommer nu i veckan flytta in i Simbahuset som ligger på Siroccogatan i Sickla köpkvarter.

Hoppas vara igång igen runt den 27/28:e oktober.

Välkomna

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.